Cierpliwości, zacny Gościu! Rychło hoża posługaczka powiedzie Was do izby biesiadnej.
Jeśliście nadto rozochocon i do gwałtowności skory, wprost do alkierza skierujcie swe kroki.